Antwoord op pensioenvragen

We hebben antwoorden op vragen die je misschien hebt op rij gezet. Staat jouw vraag er niet tussen, stuur dan een mail naar pensioenfondsen@pensioenfederatie.nl.

Pensioenfondsen en
Pensioenfederatie

Iedereen wil later van zijn/haar oude dag genieten. Als je stopt met werken heb je dan nog wel een inkomen nodig om van te kunnen leven. Vanaf een bepaalde leeftijd krijgt je van de overheid een uitkering, de AOW-uitkering. Daarnaast bouw je als werknemer meestal ook pensioen op. Samen met je werkgever leg je geld opzij voor pensioen van een pensioenfonds. Doordat je dit met heel veel andere werknemers doet, kunnen pensioenfondsen de risico’s voor je spreiden en zorgen dat je profiteert van de winsten.

Default closed

Wat is pensioen?

Pensioen is inkomen voor later. Dat inkomen voor later bestaat uit drie onderdelen: AOW die je krijgt van de overheid, pensioen dat je opbouwt via je werkgever en geld dat je zelf spaart voor later. Als we het op deze website over pensioen hebben, dan bedoelen we het pensioen dat je opbouwt via je werkgever. Dit kunnen ze doen bij een van de 170 pensioenfondsen in Nederland die bijna allemaal aangesloten zijn bij de Pensioenfederatie.

Wat is de Pensioenfederatie?

De Pensioenfederatie is de vereniging van (bijna) alle pensioenfondsen in Nederland. Een van de doelen van deze vereniging is dat regels over pensioen positief uitpakken voor de werknemers, gepensioneerden en werkgevers voor wie pensioenfondsen het pensioen uitvoeren. Pensioenfondsen willen hier zo efficiënt mogelijk aan kunnen werken, hun klanten goed bedienen en dat er zoveel mogelijk geld naar pensioen gaat. De Pensioenfederatie ondersteunt pensioenfondsen hierbij.

Wat doet een pensioenfonds?

Een pensioenfonds is geen bedrijf dat winst maakt, maar een stichting die geld beheert voor de mensen die pensioen krijgen of dat nog opbouwen. Een pensioenfonds vermeerdert het geld door te beleggen en keert het uit aan gepensioneerden. Bij een pensioenfonds kun je altijd terecht met al je vragen over het pensioen dat je er hebt.

Wie is de baas van een pensioenfonds?

Het bestuur van een pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers. Zij nemen beslissingen die passen bij de werknemers, gepensioneerden en werkgevers voor wie het pensioenfonds werkt. Het bestuur van een pensioenfonds zorgt dat er verstandig met het geld wordt omgegaan en er zoveel mogelijk naar pensioen gaat. Ze willen de kosten laag houden zodat zoveel mogelijk geld naar pensioen gaat. Wat een bestuur daarvoor doet en hoe ze dat doen, zie je in het jaarverslag op de website van je pensioenfonds.

Hoeveel mensen zijn aangesloten bij een pensioenfonds?

Sommige pensioenfondsen zijn groot, zoals ABP voor ambtenaren en Pensioenfonds Zorg & Welzijn voor de zorg. Deze fondsen bedienen elk meer dan een miljoen werknemers en gepensioneerden. Andere fondsen zijn middelgroot, zoals voor de schoonmaakbranche of de kappersbranche. Sommige bedrijven hebben een eigen pensioenfonds, dat is vaak kleiner.

Jouw pensioen

Opbouwen van pensioen is belangrijk. Het makkelijke is: als je in loondienst bent, regelt je werkgever meestal je pensioen. Het pensioenvermogen dat je dan opbouwt, is voor veel mensen het grootste vermogen dat ze in hun leven opbouwen. Dus een waardevolle arbeidsvoorwaarde en belangrijk om te kijken of en waar je pensioen opbouwt, hoeveel dat is en wat dit voor jou betekent.

Default closed

Hoeveel pensioen krijg je als je met pensioen gaat?

Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je hoeveel pensioen je later kunt verwachten als je met pensioen bent. De meeste mensen krijgen als ze met pensioen gaan AOW van de overheid. Daarbovenop komt een pensioen van een pensioenfonds, als je dat hebt opgebouwd. Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je zowel pensioen dat je via je werkgever(s) hebt opgebouwd als AOW van de overheid. Je ziet er ook bij welk pensioenfonds je pensioen hebt opgebouwd. Verder zie je wat je nabestaanden krijgen als je overlijdt.

Wanneer krijg je pensioen?

Dat hangt af van je eigen keuze. Van de overheid krijg je een AOW-uitkering op een vast moment: de AOW-leeftijd. Die is gekoppeld aan de levensverwachting en stijgt de komende jaren. Op de website van de SVB (Sociale Verzekeringsbank) kun je zien wanneer je AOW ontvangt. Kijk bij je pensioenfonds wanneer je jouw pensioen kunt laten ingaan en hoe je dat doet.

Heb je later genoeg pensioen?

Of je later genoeg pensioen krijgt om door te leven zoals je bent gewend, hangt af van je inkomen en uitgaven. Het is altijd goed om op tijd na te denken wat je inkomsten na je pensioen zijn en wat je verwacht uit te geven. De website van het Nibud kan daarbij helpen. Daar vind je ook de rekentool Pensioenschijf-van-vijf. Deze geeft inzicht in je inkomen en uitgaven na je pensioen.

Pensioen op bouwen via je werk

De meeste werknemers bouwen pensioen op via hun werkgever. Dat doe je door een deel van je salaris opzij te leggen voor je pensioen. Als je fulltime werkt, werk je gemiddeld één dag per week voor je pensioen. Pensioenfondsen beleggen het geld om jouw pensioenvermogen te laten groeien. En met succes. Gemiddeld ontvang je voor elke ingelegde euro twee tot drie euro aan pensioen.

Default closed

Hoe bouw je pensioen op via je werk?

Veel werknemers in Nederland bouwen via hun werkgevers pensioen op. Dit is dan een arbeidsvoorwaarde. Bouw je via je werkgever pensioen op bij een pensioenfonds, dan leg je daar samen met je werkgever geld voor in. Je pensioenfonds ontvangt dat geld (de pensioenpremie) via je werkgever. Die premie komt voor een deel uit je salaris en voor een (vaak groter) deel van de werkgever. Het pensioenfonds belegt dit geld, zodat er rendement wordt behaald. Dat rendement wordt toegevoegd aan je pensioen. De afgelopen jaren maakten pensioenfondsen gemiddeld zo’n 6 procent rendement per jaar.

Gemiddeld staat er zo’n 200.000 euro per persoon klaar op de pensioendatum. Dat is afhankelijk van je salaris, dus dat kan erg verschillen per persoon. Je werkgever heeft er met het pensioenfonds duidelijke afspraken over gemaakt. Elk beroep vraagt om zijn specifieke afspraken, daarom verschillen de afspraken over pensioen per branche of werkgever.

Hoe lang krijg je pensioen?

Als je met pensioen gaat, betaalt je pensioenfonds jou elke maand pensioen. Dat pensioen krijgt je levenslang, hoe oud je ook wordt. Gemiddeld krijgt iemand die met pensioen is twee tot driemaal het geld terug dat hij/zij samen met de werkgever aan premie inlegde.

Bouw ik als zzp-er ook pensioen op?

Ben je zelfstandig ondernemer of zzp’er? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor de opbouw van je pensioen. Dit kun je doen met een pensioenproduct van een bank of verzekeraar. Hoe je zelf voor je pensioen kunt zorgen, lees je op de website van Wijzer in Geldzaken.

Wat gebeurt er met je pensioen als je overlijdt?

Verreweg de meeste pensioenfondsen hebben ook een nabestaandenpensioen. Dit betekent dat als jij komt te overlijden, jouw partner een uitkering krijgt waarmee je partner (deels) in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien. Dit geldt ook als jij overlijdt voordat je met pensioen bent. Ook eventuele minderjarige of studerende kinderen krijgen vaak een wezenpensioen.

Wat gebeurt er met je pensioen als je arbeidsongeschikt wordt?

Bij ongeveer de helft van de pensioenfondsen hebben de vakbonden en werkgevers ook gekozen voor het regelen van een arbeidsongeschiktheidspensioen. Een arbeidsongeschiktheidspensioen geeft jou een uitkering van het pensioenfonds als jij deels of geheel arbeidsongeschikt wordt. In veel gevallen loopt ook je pensioenopbouw door als je arbeidsongeschikt raakt.

Nieuwe regels voor pensioen

De regels voor pensioen werkten jarenlang goed, maar dat is aan het veranderen. Daarom hebben de vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Want we willen dat iedereen in Nederland een goed pensioen krijgt, nu én de generaties na ons.

Default closed

Waarom komen er nieuwe regels voor pensioen?

We willen in Nederland dat iedereen een goed pensioen kan krijgen, nu en in de toekomst. Dus de huidige generatie én de generaties na ons. Daarom hebben de vakbonden, de werkgeversorganisaties en de overheid in overleg nieuwe regels voor pensioen opgesteld. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, gaan deze nieuwe regels (de Wet toekomst pensioenen) in op 1 januari 2023.

Pensioen kan sneller omhoog

Als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen nu soms niet omhoog. Dat komt omdat pensioenfondsen veel geld als buffer moeten houden. Dat voelt voor veel mensen heel vreemd. De nieuwe regels zorgen ervoor dat het pensioen meebeweegt met de economie. Gaat het goed, dan kan je pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch slechter? Dan kan je pensioen ook omlaaggaan.

Betere aansluiting op je loopbaan

Mensen wisselen steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen voor zichzelf. De huidige pensioenregels passen daar niet goed bij. Met de nieuwe regels wordt dat opgelost.

Invoering nieuwe regels

De invoering van de nieuwe regels gebeurt stap voor stap. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, gaan ze op zijn vroegst in op 1 januari 2023. Daarna is er tijd om alles goed te organiseren. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten zien toe op een zorgvuldige invoering.

Uiterlijk 1 januari 2027 is het pensioen via je werkgever aangepast. Je ontvangt hierover informatie van je werkgever en van je pensioenfonds als er meer duidelijk is over het pensioen via je werkgever; dat kan dus nog een paar jaar duren.

Meer weten over de nieuwe regels voor pensioen?

Meer informatie over de nieuwe regels voor pensioen, vind je op de website www.onsnieuwepensioen.nl van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

Verhogen van pensioen

Als de prijzen stijgen, is het fijn als ook je inkomen stijgt. Gepensioneerden krijgen naast een uitkering van de overheid vaak ook pensioen van een pensioenfonds. Voor pensioenfondsen zijn er regels voor de beslissing of je pensioen verhoogd kan worden.

Default closed

Wanneer verhogen pensioenfondsen het pensioen?

Pensioenfondsen kunnen besluiten om de pensioenen te verhogen. Ze hebben namelijk één belang: een zo goed mogelijk pensioen voor mensen die pensioen opbouwen en mensen die met pensioen zijn. Pensioenfondsen hebben geen ander belang zoals winst voor zichzelf. Het verhogen van pensioenen moet wel mogelijk zijn, want pensioenfondsen zijn gebonden aan regels.

Waarom zijn de pensioenen de afgelopen jaren niet verhoogd?

Hoewel het de afgelopen jaren goed is gegaan met de economie, zijn pensioenen lange tijd niet verhoogd (indexatie). Dit had te maken met wetten en regels die voorschrijven dat pensioenfondsen voor de zekerheid grote bedragen in kas moeten hebben. Nieuwe regels die in maak zijn, maken het straks mogelijk om sneller te verhogen. Daarvoor moet het dus wel goed gaan met de economie.

In de zomer van 2022 hebben veel pensioenfondsen hun uitkeringen kunnen verhogen, soms met een percentage en soms met enkele procenten. De verhoging van de pensioenen van werknemers en van gepensioneerden kan verschillen. Als het goed gaat met de economie en/of als de rente stijgt, kunnen pensioenfondsen de pensioenen vaker verhogen.